UPOZORNĚNÍ - ČTĚTE, NEŽ BUDETE POKRAČOVAT!

Je smutné, že žijeme v době, kdy panují stupidní zákony, které mě nutí psát takováto upozornění. Nicméně, pokud se chci vyhnout problémům, nemám jinou možnost. Třebaže osobně si myslím, že nic takového není nutné. Rodiče, je načase, abyste se začali starat o vaše děti a za vaše selhání přestali vinit věci, jako televizi, násliné filmy, či internet.

K prohlížení těchto stránek a účasti na Message Boardu, vám musí být 18 (osmnáct), či více let, nebo musíte mít přímý souhlas vašich rodičů (opatrovníků), k pobytu zde. Třebaže zde nejsou žádné typicky "dospělácké" materiály. Je to z toho důvodu, že téma a styl, jakým jsou tyto stránky napsané, vyžadují vyzrálou mysl. Nejsem žádným způsobem zodpovědný za to, že si obsah těchto stránek prohlíži osoby mladší (rodiče, vy jste zodpovědní za své děti), či jakýkoliv jiný návštěvník, pro kterého by jejich obsah mohl být nevhodný.

Jsem si vědom toho, že ne každý bude ochoten akceptovat zde uváděné informace. Nejsem zodpovědný za to, jak si je interpretujete. Všechny materiály zde uvedené slouží pouze pro soukromé a informační účely. Nikdo vás nenutí příjmout zde uvedené informace za skutečné, či se jimi řítit. Nikdo vás nenutí pokračovat, či tu pobývat, a já se vás nechci dotknout na vašich citlivých místech. Vězte, že toto nejsou pozérské, či RPG stránky, ani filmová zóna, ale pravda. Proto vstupujte pouze s otevřenou myslí. Nic jiného nebude tolerováno. Pokud jste urážliví, či máte jakékoli problémy s obsahem těchto stránek, odejděte a nepobývejte zde! Byli jste varováni.

Informace uváděné zde by neměly být brány jako kvalifikované lékařské poradenství, či jeho náhrada. Pokud se u vás vyskytnou rozličné zdravotní problémy (ať už jste Vampýry, či ne), měli byste vyhledat lékařskou pomoc. Proč? Je spoustu chorob, které mohou mít symptomy podobné Vampyrizmu. Jsem si vědom, že je mezi vámi dost takových, kteří by odmítli jít k doktorovi, jen aby unikli posměchu, či označení za blázny. Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, není nutné zmiňovat, že jste (nebo si myslíte, že jste) Vampýry. Pouze popište své problémy. Lékařští profesionálové jsou tu, aby pomáhali, to je jejich práce.

Za obsah příspěvků na Message Boardu (diskuzních fórech), je zodpovědný jejich autor a jejich obsah nemusí vyjadřovat pohled majitele Boardu, či členů administrátorského týmu. Z toho důvodu, nenesu žádnou zodpovědnost za jakékoli, ať už záměrně, či neúmyslně, nepřesné informace, uvedené uživateli na mém Boardu, či škodu, která vám může vzniknout, budete-li se jimi řídit. Příspěvky, porušující pravidla Message Boardu, jsou mazány/editovány a může následovat sankce pro jejich autora. Podrobná pravidla pro účast a přispívání na Message Boardu najdete na Message Boardu samotném.

Stručně shrnuto, nejsem to Já, kdo je zodpovědný za vaše činy. Za vaše jednání jste zodpovědní vy sami. Nejsem tu proto, abych komukoli říkal, co dělat, či čemu věřit. To je něco, co si nakonec musíte rozhodnout sami. Zde pouze uvádím fakta, která vám mohou pomoci. Stálo mě to čas a přemýšlení, sepsat toto Upozornění, které je tu od toho, aby vás chránilo před případnými problémy. Oceňte moji práci alespoň tím, že se tímto Upozorněním budete řídit a pokud nesplňujete podmínky k návštěvě mých stránek, či tu jen chcete způsobovat problémy, nepokračujte kamkoli dále! Nemohu nést žádnou zodpovědnost za to, že si někteří návštěvníci nepřečtou, či ignorují, toto Upozornění.

Obsah těchto stránek je chráněn platným autorským zákonem a třebaže se tyto stránky nacházejí na veřejné doméně, neznamená to, že jejich obsah můžete volně kopírovat a dále šířit. Bez předchozícho písemného souhlasu autora článku, je zakázáno kopírovat, či jakýmkoli jiným způsobem reprodukovat zde uváděné články a následně je na jakémkoli místě publikovat. Jste oprávněni uvádět krátké citace, či čerpat z těchto stránek informace pro svoji vlastní tvorbu, ve smyslu Autorského Zákona (č.121/2000Sb.) Je vítáno, pokud si umístíte odkaz na tyto stránky do těch vašich. Máte-li zájem, mohu poskytnout i grafický benner. Ale nekraďte zde uvedené věci. Když to zjistím, budu žádat vyrovnání. Ušetřete si tedy zbytečné problémy.

Pokud jste si pečlivě přečetli výše uvedené upozornění, a berete ho plně na vědomí, můžete pokračovat kliknutím na logo v horní části této stránky. V opačném případě, prosím, opusťte tyto stránky.

Nechť vás ochraňují temnoty noci!
S temným pozdravem,
Montag the Wise

Stránky používají font "Bookman Old Style" který je dnes celkem běžně rozšířen, nicméně, pokud přesto vidíte text této stránky v Arialu či Times New Romanu, můžete si použitý font stáhnout zde. Stáhněte samorozbalovací archív a nechte ho rozbalit na disk. Pokud snad nevíte, jak na instalaci fontu (to snad ne?!), čtěte přiložené instrukce.

Tyto stránky jsou optimalizovány pro:
Firefox - Prohlížeč, kterému můžete věřit
Zobrazí se ale i v IE 5.5+. Bohužel, nevypadají v něm tak, jak by měly. Optimalizace pro tento pseudo-prohlížeč nebyla možná, nejprve musí Microsoft optimalizovat IE pro zacházení s CSS, poté nad tím mohu uvažovat. Prohlížeč Opera ve všech verzích není podporován a stránky se vám nezobrazí. Stránky jsou dělány pro rozlišení 1280x1024, nicméně jsou optimalizovány i pro rozlišení nižší, až do 1024x768 včetně. Ke korektní funkci stránek je vyžadována podpora JavaScriptu!

Copyright © 2002-2006 Montag the Wise & Asenath / Vampyres Support Site.